KB BASHKIMI paraqet për regjistrim 2 lojtare ndërkombëtar

10 February 2017

KB BASHKIMI  paraqet për regjistrim 2 lojtare ndërkombëtar Justin Ameer Black  dhe  Antonio Mitchel Jenifer  .

Lojtaret e lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB BASHKIMI   pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.