KB BASHKIMI paraqet për regjistrim lojtarin ndërkombëtar

13 March 2017

KB BASHKIMI paraqet për regjistrim lojtarin ndërkombëtar SOYEBO TEMI NARCELLIUS nga SHBA . Ekipa e fundit ku eshte paraqitur eshte UHUD MEDINA nga Arabija Saudite .

Lojtari i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB BASHKIMI pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.