KB RAHOVECI ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë

12 February 2018

KB RAHOVECI  ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë Mark David Williams nga  USA  i cili se fundit u paraqite ne ekipen KB Trepça nga Mitrovica.

Lojtari i  lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Trepça  pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.