KB SIGAL PRISHTINA ka paraqitur për regjistrim lojtarët ndërkombëtarë

30 August 2017

KB SIGAL PRISHTINA ka paraqitur për regjistrim lojtarët ndërkombëtarë Eric Keon , Wayne Ernest , Zikiteran Decon ,Patrick Antoine, Seab Edward, Michael Edward , GLOVER të gjithë nga USA si dhe lojtarin vendorë Lis Shoshi i cili se fundit u paraqite per ekipen Little Rock USA .

Lojtarët e lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB SIGAL PRISHTINA pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.