Vendimet e Bordit të datës 28 dhjetor 2017

4 January 2018