Informatori nr 18 Liga Dytë 2018/2019

15 Prill 2019

Në bazë të raportit të vëzhguesit nga ndeshja I finale Play Off-it, të Ligës së Dytë e zhvilluar me 13.04.2019 ,Komesari i Garave bënë regjistrimin e ndeshjes:

Megasport vs NEW Basket 72:69 (1-0)
Gjyqtari kryesor: Elldin Uglari
Gjyqtari 1: Visar Bunjaku
Vëzhguesi: Vllaznim Rraci
ORGANIZIMI I NDESHJES: I mirë
SJELLJET E AKTERËVE:
Skuadra <A- korrekte dhe sportive,perveq per sjellje josportive me GT u ndeshkua Gazmend Hazeri.
Skuadra B - korrekte dhe sportive,perveq per sjellje josportive me GT u ndeshkuan Hadrian Paqarizi,Ylli Gashi dhe me GT ( B) u ndeshkua trajnerja Elinda Musliu.
SJELLJET E SHIKUESVE: Sportive. Numri i tyre ishte 100.

VENDIME:
1.Gazmend Hazeri (KB.Megasport) Konform Nneit 50.1 te PG denohet me 25 euro.
2.Hadrian Paqarizi(KB.New Basket) Konform Nenit 50.1 te PG denohet me 25 euro.
3.Ylli Gashi( KB.New Basket) Konform Nenit 50.1 te PG denohet me 25 euro.
4.Elinda Musliu( KB.New Basket) Konform Nenit 50.2 te PG denohet me 50 euro.
Te gjitha denimet e shqiptuara janë mandatare dhe duhet te kryhen deri 1 orë para zhvillimit te ndeshjes se II Finale te Liges se Dytë.