KB Bashkimi ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar

30 Tetor 2017

KB Bashkimi ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë Daishon Knight nga USA. Lojtari Daishon Knight se fundit u paraqite ne ekipen Final Gençlik ne Turqi .

Lojtari i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Bashkimi pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.