KB Bashkimi ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar

14 Nëntor 2018

KB Bashkimi ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar Steven Haney nga USA .
Lojtari lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Bashkimi pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK .