KB Bashkimi ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë

12 Mars 2018

KB Bashkimi  ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë  Eric Stutz nga  USA  i cili se fundit u paraqite ne ekipen KB Trepça  nga Mitrovica.

Lojtari i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Bashkimi  pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.