KB Bashkimi ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë Adrian Motley Devon

  • KB Bashkimi ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë Adrian Motley Devon
27 Shtator 2017

KB Bashkimi ka paraqitur për regjistrim lojtarin  ndërkombëtarë Adrian Motley Devon nga  USA  .

LojtarI  i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Bashkimi pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.