KB Golden Eagle Ylli ka paraqitur për regjistrim lojtarët !

20 Shtator 2017

KB Golden Eagle Ylli ka paraqitur për regjistrim lojtarët ndërkombëtarë Teylor Hanif Bassick   (USA) , Michael Harmon II     (USA)  si dhe  lojtaret  vendore  Artin  Gashi   ( Rahoveci ) ,Arian  Tahiri  ( Bashkimi ), Besnik  Azemi ( Trepça ),Egzon Kuqi   ( Peja ), Arif Mehmeti   (USA ).

Lojtarët e lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Goldene Eagle Ylli  pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.