KB Ponte Prizreni ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar

3 Dhjetor 2018

KB Ponte Prizreni ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar Waller Christopher Doyle nga USA.

Lojtari lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Ponte Prizreni pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK .