KB Prishtina e Re ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar

14 Nëntor 2018

KB Prishtina e Re ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar Kayden Anderson  nga USA . 
Lojtari lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Prishtina e Re pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK .