KB Trepça ka paraqitur për regjistrim lojtarët ndërkombëtarë

20 Tetor 2017

KB Trepça ka paraqitur për regjistrim lojtarët ndërkombëtarë Julian Hyden nga Phansylvania dhe Mark Williams nga Philadelphia USA   .

Lojtarët  e lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Trepça  pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.