KB Trepça ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar

20 Shkurt 2018
KB Trepça ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë Hudson Johnathan David nga  USA  i cili se fundit u paraqite ne ekipen KB Blokotehna nga Gjevgjelija, Maqedoni.

Lojtari i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Trepça pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.