KB Trepça ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë

4 Janar 2018

KB Trepça ne afatin kalimtare qe fillon nga 8-12.Janar 2018 ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë REED JORDAN QUADDERE nga USA. 

Lojtari i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Trepça pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.