KB.Golden Eagle Ylli ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar

7 Janar 2019

KB.Golden Eagle Ylli  ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar Holloman Garrius De Marquise nga USA i cili së fundi është paraqitur në Lebanon. 

Lojtari i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB.Golden Eagle Ylli pas plotësimit të kritereve në bazë të Rregullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.