KB.Trepça ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar

9 Janar 2019

KB.Trepça ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar Baker II Kevin Shaun nga USA i cili së fundi është paraqitur në Troy University.

Lojtari i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB.Trepça pas plotësimit të kritereve në bazë të Rregullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.