KB.Trepça ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar

6 Mars 2019

KB.Trepça ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar Shawn Lavon Church  nga USA i cili së fundi është paraqitur në  Wilmington University.    
Lojtari i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB.Trepça pas plotësimit të kritereve në bazë të Rregullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.