KB.Trepça ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar

13 Mars 2019

KB.Trepça ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar Zachary Alexander Reynolds  nga USA i cili së fundi është paraqitur në Ecuador.    

Lojtari i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB.Trepça pas plotësimit të kritereve në bazë të Rregullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.