KONKURS PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË FEDERATËS SË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

  • KONKURS PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË FEDERATËS SË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS
22 Shtator 2016