basketbolli

Njoftim

1 Tetor 2019

KB.Lipjani ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtar Simuels Lamonte nga USA .

Lojtari i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB.Lipjani pas plotësimit të kritereve në bazë të Rregullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.