basketbolli

Referët fillestar fillojnë trajnimin

  • Referët fillestar fillojnë trajnimin
19 Nëntor 2013

Ju njoftojmë që filloi mbajtja e trajnimit për referë fillestar të FBK-së, e cila është duke u mbajtur në lokalet e Shtëpisë se Sporteve dhe është duke u ndjekur nga 14 kandidatë nga të gjitha viset e Repuplikës së Kosovës, kurse udhëhiqet nga koordinatori teknik i FBK-së, Faton Kurshumlija.

Më pas ata do të mund të licencohen nga Shoqata e Gjyqtarëve të FBK-së. Të gjithë kandidatëve Bordi i FBK-së u dëshiron fillim të mbarë.