basketbolli

Vendimi i Bordit të FBK-së, 18.02.2014

18 Shkurt 2014

Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës pas shqyrtimit të kerkesës të disa klubeve, e duke patur arsyeshmërinë e tyre, morri në mënyre unanime këtë 

V E N D I M

U ipet mundësia të gjithë lojtarëve të cilet janë nën moshën 20 vjecare e të cilët nuk kanë obligime kontraktuale me klubet ku janë të regjistruar që të regjistrohen për klube të cilat janë të interesuara.

Afati kalimtar për këta lojtarë është prej 19- 21 Shkurt 2014 në orën 16,00


BORDI I FEDERATËS.