basketbolli

Vendimi i Komesarit të Garave për ankesën e KB. Kalaja

18 Nëntor 2013

Komesari i Garave duke shqyrtuar Ankesen e KB .Kalaja per ndeshjen e mbetur te Xhiros se Pare e luajtur me 16.11.2013 ne Ferizaj ndermjet KB.Kastrioti- Kalaja ( 63-62) Kategorine e Kadetëve Grupi B dhe ne baze te fakteve te cilat jan afruar nga procesverbali I ndeshjes dhe Libri amze bie kete vendim .

Ne ndeshjen e lartpermendur KB.Kastrioti ne kategorine e Kadetëve paraqet ne Loje lojtarin me nr 9 Flakrim Sahiti I Lindur me 14.11.1997 nr I Licences 437 e leshuar nga FBK –se dhe I njejti nuk ka pasur te drejte paraqitjeje ne kete Kategori te garave .

Ndeshja e lartpermendur regjistrohet me rezulltat zyrtar 20 – 0 në favor te KB.Kalaja Konform Nenit 9 Alineja 1 te PG kurse KB .Kastriotit I takon zero Pike .

Vezhguesi I ndeshjes Naim Jashari Konform Nenit 53/E-1 te PG per shakak te mos kryerjes se detyres konform PG denohet me Tri ndeshje mosdelegim ne tempo te Delegimit .

Komesari I Garave
Faton Kurshumlija