basketbolli

Vendimi i marrë nga komesari i garave për kategoritë e reja për gjyqtarin Fitim Gashi

23 Qershor 2014

Komesari Garave të TEB Ligës për kategoritë e reja,  Konform  Nenit  53 / E – 15 të Propozicioneve të Garave për edicionin 2013/14 merr këtë:

VENDIM

Gjyqtari Fitim Gashi dënohet me katër ndeshje në tempo të delegimit në ndeshjet e organizuara nga FBK-së.

Arsyetim

Gjyqtari Fitim Gashi në gazetën Sport plus të dates 15.06.2014 haptas kritikon në mënyrë josportive organet e FBK-së dhe me këtë ka bërë  shkeljen e  Nenit  54/E – 15 të PG  i cili Nen ndalon dhënien e deklaratave të tilla për mediume.

Me përsëritjen e veprimit të lartëcekur do të ngritet procedure disciplinore ndaj të emruarit.


Komesari  Garave,
Faton  Kurshumlija

 

23.06.2014
Prishtinë