FBK 2015

Edukimi dhe Lincencimi i Trajnerëve

  • Formulari për anëtarësim në SHOQATËN E TRAJNERËVE TË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

    Shkarko dokumentin
  • Formulari për regjistrimin dhe specifikimin e të dhënave personale

    Shkarko dokumentin