Kalendari

Java 1 27/28.10.2018
Kerasan Prishtina : Borea
Bashkimi : Kastrioti
Java 2 3 / 4 .11.2018
Bashkimi : Kastrioti
Kerasan Prishtina : Bashkimi
Java 3 10/11.11.2018
Bashkimi : Borea
Kastrioti : Kerasan Prishtina
Java 4 17/18.11.2018
Borea : Kerasan Prishtina
Kastrioti : Bashkimi
Java 5 1 /2.12.2018
Kastrioti : Borea
Bashkimi : Kerasan Prishtina
Java 6 27/28.10.2018
Kerasan Prishtina : Kastrioti
Borea : Bashkimi