Lajme

Kamp për gjyqtarët e rinj para fillimit të sezonit

Kamp për gjyqtarët e rinj para fillimit të sezonit

Qëllimi i këtij kampi është avancimi i gjyqtarëve të FBK-së në të gjitha kategoritë. Në kamp do të të punohet në njohjen e rregullave të basketbollit, mekanikën e gjykimit me dy dhe tre gjyqtarë, si dhe gjyqtarët do të njoftohen me ndryshimet e rregullave nga edicioni 2014/15