KB BASHKIMI paraqet për regjistrim lojtarin ndërkombëtar

15 February 2017

KB BASHKIMI paraqet për regjistrim lojtarin ndërkombëtar ADAMS GARRIUS VERSHON USA .

Lojtari i lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB BASHKIMI pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.