KB BOREA ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë

19 January 2018

KB BOREA  ka paraqitur për regjistrim lojtarin ndërkombëtarë Charls Carter  nga  USA  i cili se fundit u paraqite ne ekipen MZT Shkup , Maqedoni .

Lojtari i  lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Borea  pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.