KB Pro Bet Prishtina Femrat ka paraqitur për regjistrim lojtaren ndërkombëtare

8 February 2018

KB Pro Bet Prishtina Femrat ka paraqitur për regjistrim lojtaren ndërkombëtare Monasia Bolduc nga USA te cilat se fundit jane paraqitur ne Ligen NCAA .

Lojtarja e lartëpermendur mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB Pro Bet Prishtina pas plotësimit të kritereve në bazë të Regullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK