Edukimi dhe Lincencimi i Trajnerëve

 • Formulari për anëtarësim në SHOQATËN E TRAJNERËVE TË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

  Shkarko dokumentin
 • Formulari për regjistrimin dhe specifikimin e te dhenave personale

  Shkarko dokumentin
 • Rregullorja e Shoqates se Trajnereve te Basketbollit te Kosoves

  Shkarko dokumentin
 • Rregullorja e Licencimit te Trajnereve te Basketbollit te Kosoves

  Shkarko dokumentin
 • ZBATIMI I SISTEMIT TË EDUKIMIT DHE TË LICENCIMIT TË TRAJNERËVE TË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS PËR EDICIONIN GARUES 2017/2018

  Shkarko dokumentin
 • Njoftimi per Klinike dhe Aplikacioni 2

  Shkarko dokumentin