Komisioni i Mbikëqyrjes së Strategjisë

Staff_Image

Arben Fetahu

Kryetar i Komisionit

Staff_Image

Linda Shala

Staff_Image

Leart Hoxha