Vendimet

 • VENDIM I BORDIT TE FBK-se 25.01.2021

 • Vendim

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-se 11.01.2021

 • ARIAN QALLAKU

 • ALTIN MORINA

 • Vendim

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 03.12.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 28.10.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 04.10.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 30.09.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 28.09.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 24.08.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 21.08.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 30.07.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 09.07.2020

1 2