Vendimet

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 23.12.2021, Prishtinë

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 01.11.2021, Prishtinë

 • VENDIM I BORDIT TE FBK I DATES 11.10.2021

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK 07.09.2021

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-se 02.08.2021

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 06/07.2021, Prishtinë

 • 2021-05-07 - Vendimi ne Ankesen e KB Peja

 • Vendim-05-05

 • VENDIM I BORDIT TE FBK-se 28.04.2021

 • VENDIM I BORDIT TE FBK-se I DATES 12.03.2021

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-se 23.02.2021

 • 01.02.2021 VENDIM I BORDIT TE FBK-se per 3x3.pdf

 • VENDIM I BORDIT TE FBK-se 25.01.2021

 • Vendim

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-se 11.01.2021

1 2 3