Vendimet

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 06/07.2021, Prishtinë

 • 2021-05-07 - Vendimi ne Ankesen e KB Peja

 • Vendim-05-05

 • VENDIM I BORDIT TE FBK-se 28.04.2021

 • VENDIM I BORDIT TE FBK-se I DATES 12.03.2021

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-se 23.02.2021

 • 01.02.2021 VENDIM I BORDIT TE FBK-se per 3x3.pdf

 • VENDIM I BORDIT TE FBK-se 25.01.2021

 • Vendim

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-se 11.01.2021

 • ARIAN QALLAKU

 • ALTIN MORINA

 • Vendim

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 03.12.2020

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-SE 28.10.2020

1 2 3 4
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: