Vendimet e Bordit të FBK-së

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 02.05.2023

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 27.03.2023

 • VENDIM I BORDIT TË FBK-SË I DATËS 28.02.2023

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 22.02.2023

 • VENDIMET E BORDIT TË FBK-së të DATËS 23.01.2023

 • VENDIMET E BORDIT TE FBK-se te DATES 15.12.2022

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 21.11.2022

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 31.10.2022

 • VENDIM I BORDIT TË FBK-së i DATËS 27.10.2022

 • 30.09.2022 VENDIMET E BORDIT TË FBK-së

 • Vendimi i Bordit të FBK-së i datës 23.09.2022

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 19.08.2022

 • VENDIMET E BORDIT TË FBK-së TË DATËS 28.07.2022

 • VENDIMET E BORDIT TË FBK-së TË DATËS 29.06.2022

 • Vendimi i bordit të FBK-së I DATËS 21.06.2022

1 2 3 4 5
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: