Vendimet e Bordit të FBK-së

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 20.02.2024

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 11.01.2024

 • Vendimet e Bordit të datës 27.12.2023

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 21.11.2023

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 01.11.2023

 • Vendimi i Bordit të FBK-së i datës 16.10.2023

 • Vendimi i Bordit të FBK-së i datës 04.10.2023

 • Vendimi i Bordit të FBK-së i datës 20.09.2023

 • Vendimi i Bordit të FBK-së i datës 19.09.2023

 • Vendimi i Bordit të FBK-së i datës 11.09.2023

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 06.09.2023 - Licencimi i Klubeve në FBK

 • Vendimet e Bordit të FBK-së të datës 30.08.2023

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 04.08.2023

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 23.05.2023

 • Vendim i Bordit të FBK-së i datës 22.05.2023

1 2 3 4 5
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: