Dokumentet

 • UDHEZUESI FINAL PER RIKTHIMIN NE FUSHAT E BASKETBOLLIT

 • UDHEZUESI I PERDITESUAR PER RIKTHIMIN NE FUSHAT E BASKETBOLLIT 09.06.2020

 • DEKLARATA COVID-19

 • UDHEZUES PER RIKTHIMIN NE FUSHAT E BASKETBOLLIT

 • STATUTI I FBK-SË

 • RREGULLORE E PUNËS SË KUVENDIT TË FEDERATËS SË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

 • RREGULLORJA MBI PUNËN E KOMISIONIT ARBITRAR TË FBK-SË

 • PROPOZICIONET E GARAVE PËR GARAT NË KATEGORINË E SENIORËVE, EDICIONI 2020/21

 • PROPOZICIONET E GARAVE PËR GARAT NË KATEGORITË E REJA, EDICIONI 2020/21

 • PROPOZICIONET E GARAVE KUPËS SË KOSOVËS 2020-2021

 • RREGULLORJA E GARAVE 2020-2021

 • RREGULLORJA PER REGJISTRIM DHE KALIM 2020-2021

 • UDHËZUESI PER ORGANIZIMIN E SUPERKUPËS SË KOSOVËS

 • UDHËZUES PËR ORGANIZIMIN E FINAL 8 TË KUPËS SË KOSOVËS

 • NDRYSHIMET E RREGULLAVE TË BASKETBOLLIT 1 TETOR 2018

1 2