Dokumentet

 • PROPOZICIONET E GARAVE TE KUPES SE KOSOVES 2021-2022

 • UDHËZUES PËR ORGANIZIMIN E FINAL 8 TË KUPËS SË KOSOVËS

 • UDHËZUESI PER ORGANIZIMIN E SUPERKUPËS SË KOSOVËS

 • UDHEZUESI PER MARKETING FBK

 • Rregullore e Garave të 3x3

 • Propozicionet e Garave 3x3

 • NDRYSHIMET E RREGULLAVE TË BASKETBOLLIT 1 TETOR 2018

 • RREGULLORJA E SHOQATËS SË TRAJNERËVE TË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

 • RREGULLORE MBI PUNËN E SHOQATËS SË GJYQTARËVE TË FEDERATËS SË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

 • STATUTI I SHOQATËS SË MINIBASKETBOLLIT TË FEDERATËS SË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

 • RREGULLORJA E GARAVE 2021-2022

1 2 3
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: