Dokumentet

 • PROPOZICIONET E GARAVE PËR GARAT NË KATEGORITË E REJA, EDICIONI 2021/22

 • RREGULLORJA E GARAVE 2020-2021

 • PROPOZICIONET E GARAVE KUPËS SË KOSOVËS 2020-2021

 • UDHËZUES PËR ORGANIZIMIN E FINAL 8 TË KUPËS SË KOSOVËS

 • RREGULLORJA PER REGJISTRIM DHE KALIM 2020-2021

 • UDHËZUESI PER ORGANIZIMIN E SUPERKUPËS SË KOSOVËS

 • RREGULLORE PER LICENCIM DHE GARIM E FBK-se per EDICIONIN 2021/22.

 • UDHEZUESI PER MARKETING FBK

 • NDRYSHIMET E RREGULLAVE TË BASKETBOLLIT 1 TETOR 2018

 • RREGULLORJA E SHOQATËS SË TRAJNERËVE TË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

 • RREGULLORE MBI PUNËN E SHOQATËS SË GJYQTARËVE TË FEDERATËS SË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

 • STATUTI I SHOQATËS SË MINIBASKETBOLLIT TË FEDERATËS SË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

 • ZBATIMI I SISTEMIT TË EDUKIMIT DHE TË LICENCIMIT TË TRAJNERËVE TË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

 • UDHEZUESI I PERDITESUAR PER RIKTHIMIN NE FUSHAT E BASKETBOLLIT 09.06.2020

 • UDHEZUES PER RIKTHIMIN NE FUSHAT E BASKETBOLLIT

1 2 3