Dokumentet

 • STATUTI I FBK-SË

 • RREGULLORE E PUNËS SË KUVENDIT TË FEDERATËS SË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

 • RREGULLORE MBI PUNËN E KËSHILLIT MBIKQYRËS

 • RREGULLORE E PUNËS SË BORDIT TE FBK

 • RREGULLORE PER ORGANIZIMIN E BRENDSHEM TE FBK-SE

 • RREGULLORE PER LICENCIM DHE GARIM NE FBK PER EDICIONIN 2022/23

 • RREGULLORJA DISIPLINORE

 • RREGULLORJA E PERFAQESUESEVE TE KOSOVES

 • RREGULLORE MBI TË DRJETAT DHE TRANSMETIMET AUDIO VIZUALE

 • RREGULLORJA PËR AGJENTË/KOMPANITË E KONTRAKTUARA PËR SPONSORIZIM TË FBK-SË

 • RREGULLORE E KOMISIONEVE KESHILLEDHENESE TE FBK-se

 • Lista e Ndaluar e WADA-se 2022

 • RREGULLORJA MBI PUNËN E KOMISIONIT ARBITRAR TË FBK-SË

 • PROPOZICIONET E GARAVE PËR GARAT NË KATEGORITË E REJA, EDICIONI 2021/22

 • Doracak për shfrytëzimin e reklamave LED të FBK-së për Klubet e ArtMotion Superligës së Kosovës

1 2 3
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: