Stobi Flips SUPERLIGA U18

Stobi Flips LIGA UNIKE U18

Stobi Flips LIGA U16 LINDJE

Stobi Flips LIGA U16 PERENDIM

Stobi Flips SUPERLIGA U16

Stobi Flips LIGA U16 VAJZA

Stobi Flips LIGA U14 LINDJE

Stobi Flips LIGA U14 PERENDIM

Stobi Flips LIGA U12 LINDJE

Stobi Flips LIGA U12 PERENDIM

LIGA UNIKE U16