06/07/2021 FBK

KONKURS PËR ZGJEDHJEN E KOMESARIT TË GARAVE PËR KATEGORITË E REJA NË FEDERATËN E BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

Në bazë të nenit 21 dhe nenit 35 të Statutit të Federatës së Basketbollit të Kosovës, FBK shpall
 
KONKURS
PËR ZGJEDHJEN E KOMESARIT TË GARAVE PËR KATEGORITË E REJA NË FEDERATËN E BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

 

Kushtet e përgjithshme të përzgjedhjes

Kandidatët potencialë për postin e Komesarit të Garave për Kategoritë e Reja në Federatën e Basketbollit të Kosovës (FBK) duhet t'i plotësojnë kriteret minimale të përzgjedhjes në vijim:

  • Të ketë së paku tri (3) vite përvojë në pozita udhëheqëse në institucione sportive.
  • Të ketë njohuri të thukëta për sportin e basketbollit, menaxhmentin sportiv dhe për ndarjen e drejtësisë në fushën e lojës.
  • Të njohë shkëlqyeshëm gjuhën shqipe, serbe dhe
  • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme në punën me aplikacionet e MS Office, Excel dhe komunikim
  • Të jetë një person me vetë-iniciativë, i sigurt në punë dhe me një qëndrim
  • Të ketë aftësi për tu angazhuar dhe i motivuar për punë.
  • Të ketë aftësi të shkëlqyeshme të
  • Të ketë aftësi për të punuar në
  • Të jetë i gatshëm për të punuar jashtë orarit të punës dhe fundjavave, në rast të nevojës.

Përveç kritereve të mësipërme të përzgjedhjes, Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës do t'i shqyrtojë me prioritet të gjithë kandidatët që kanë përgatitje profesionale për postin e Komesarit të Garave për Gjeneratat e Reja.

 

Informata për kandidatët

Ftohen të gjithë kandidatët e interesuar që t'i dorëzojnë biografitë e tyre (CV), të përcjella me një letër motivimi prej 05 deri më 12 korrik 2021 në ora 16:00, në zyrat e Federatës së Basketbollit të Kosovës, apo të njëjtat t'i dërgojnë përmes postës elektronike në adresën federata@basketbolli.com, me titullin KONKURSI PËR POSTIN KOMESARI I GARAVE PËR KATEGORITË E REJA.

Federata e Basketbollit të Kosovës është organizatë, e cila inkurajon punësimin e të gjitha gjinive dhe komuniteteve që jetojnë dhe veprojnë në vendin tonë.
Lexo dhe:

Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Automotive Sponsor of Kosovo Basketball Federation:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Automotive Sponsor of Kosovo Basketball Federation:
Youth Basketball supporters: