Planet dhe raportet

 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare FBK 2020

 • Plani i Veprimit FBK 2021

 • Plani Financiar FBK 2021

 • Plani i Marketingut FBK 2021

 • FBK PLANI I VEPRIMIT POST COVID-19

 • FBK PLANI I MARKETINGUT POST-COVID-19

 • PLANI I VEPRIMIT

 • PLANI I MARKETINGUT 2020

 • FBK BUXHETI 2020

 • RAPORTI PER AKTIVITETET E VITIT 2019 TE FBK-SE

 • RAPORTI I PAVARUR I AUDITORIT

 • Njoftim Per Klinike Dhe Aplikacioni 2017

1 2
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: