Planet dhe raportet

  • FBK BUXHETI 2020

  • RAPORTI PER AKTIVITETET E VITIT 2019 TE FBK-SE

  • RAPORTI I PAVARUR I AUDITORIT

  • Njoftim Per Klinike Dhe Aplikacioni 2017

1 2
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: